Ga naar hoofdinhoud

In het uitsprakenoverzicht vindt u eerdere uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. Deze uitspraken zijn zo weergegeven dat ze niet tot personen te herleiden zijn.

Alle uitspraken van de samenwerkende Geschilleninstanties vindt u hier.

20.08 Uitspraak

Zorgverlener is tekortgeschoten in communicatie en handelen naar vertegenwoordigers cliënte rondom afronden zorg van cliënte. Zorgaanbieder droeg mede verantwoordelijkheid dat privacyrecht van cliënte niet geschonden werd in publicatie beeldmateriaal.

Ga naar uitspraak en samenvatting

20.07 Uitspraak

Moeder van verzoekster leed aan vasculaire dementie en werd thuis verzorgd door verzoekster. De zus van verzoekster was de gewaarborgde hulp van moeder. Tussen verzoekster en haar zus bestond onenigheid over de zorg voor moeder. Moeder is inmiddels overleden. Tussen moeder en de zorgaanbieder is een zorgovereenkomst gesloten, maar de zorgaanbieder trok zich – in overleg met de zus – voor aanvang van de zorg terug, omdat zij niet voldoende geschikt personeel had om aan

Ga naar uitspraak en samenvatting

20.03 Uitspraak

Geschil met en over ouderinitiatief voor woonvorm voor kinderen met verstandelijke beperking. Commissie is niet bevoegd ten aanzien van het eerste geschilonderdeel: geen geschil dat betrekking heeft op de zorgverlening. Verzoeker is niet ontvankelijk in de andere twee geschilonderdelen: klacht is niet tijdig ingediend en verzoeker heeft geen belang bij een uitspraak.

Ga naar uitspraak en samenvatting

20.04 Uitspraak

Cliënte woont in een kleinschalige woonvoorziening. Tussen zorgaanbieder en verzoekers, ouders van cliënte, ontstaat een geschil over communicatie dat steeds groter wordt. Cliënte verhuist naar een andere woonplek. Verwijtbare eenzijdige beperking van frequentie en inhoud communicatie door zorgaanbieder. Verwijtbaar gebrek aan oplossingsgerichtheid bij zorgaanbieder. Grenzen eigen afwegingsruimte zorgmedewerker over toediening extra medicatie niet overschreden. Zorgplan maakt niet inzichtelijk welke begeleidingsafspraken en doelen er zijn. Schade met betrekking tot verhuizing komt gedeeltelijk (40%) voor vergoeding in

Ga naar uitspraak en samenvatting

20.02 Uitspraak

Verweerder is zorgverlener die via thuiszorgorganisatie en bemiddelingsbureau 24-uurszorg verleende aan terminale patiënt. Verzoekster is dochter van patiënt. Zorgverlener is tijdens 24-uurszorg op diverse onderdelen tekortgeschoten in zorg rondom overlijden patiënt, waaronder meenemen medicatie, aandragen uitvaartonderneming, gebrekkige communicatie en onvoldoende empathie en ondersteuning familie. Door dochter gevorderde immateriële schadevergoeding deels toegewezen.

Ga naar uitspraak en samenvatting

20.01 Uitspraak

Verzoeker heeft zich met psychische klachten gemeld bij zorgaanbieder, een organisatie voor hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. Verweerder is psychiater bij zorgaanbieder. Psychiater heeft ernst van situatie cliënt, diens lijdensdruk en noodzaak van traumabehandeling ondanks aanwijzingen van anderen onvoldoende onderkend. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt deels toegewezen.

Ga naar uitspraak en samenvatting
Back To Top