Skip to content

In het uitsprakenoverzicht vindt u eerdere uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. Deze uitspraken zijn zo weergegeven dat ze niet tot personen te herleiden zijn.

Alle uitspraken van de samenwerkende Geschilleninstanties vindt u hier.

21.08 uitspraak

De gezondheid van een bewoner van een kleinschalige leefgemeenschap gaat achteruit. De zorgaanbieder heeft niet voldoende in de veranderde zorgbehoefte van cliënt voorzien en heeft zich niet voldoende ingespannen om voor aanvullende (thuis)zorg zorg te dragen. Coronamaatregelen werden op punten onvoldoende nageleefd. De zorgaanbieder heeft daarmee de zorgplicht geschonden. Verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Ga naar uitspraak en samenvatting

22.01 Uitspraak

De zorg bij zorgaanbieder sloot onvoldoende aan bij de zorgvraag van verzoeker.  Verweerders schoten tekort in de zorg wat betreft het opstellen van het zorgplan, het begeleiden op doelen, zijn behoefte omtrent middelengebruik en zij hadden onvoldoende oog voor zijn emoties.

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.09 Uitspraak

Verweerster heeft de dagbesteding van verzoekster ten onrechte en op onzorgvuldige wijze beëindigd. Verweerster was onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden en de manier waarop dit moest gebeuren en heeft zich laten leiden door emoties.

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.07 Uitspraak

De zorgaanbieder heeft onvoldoende begeleiding geboden aan de verzoeker door belangrijke onderdelen van de begeleiding aan een vrijwilliger over te laten. Dit heeft geen negatieve invloed voor de verzoeker gehad op de procedures bij het UWV en de Raad.

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.05 Uitspraak

De cliënt is in juli 2020 geopereerd aan haar buik. Het ziekenhuis heeft de zorgaanbieder gevraagd om de (na)zorg en verpleging bij de cliënt thuis te verzorgen. Na ongeveer een maand heeft de cliënt de zorg stopgezet, omdat zij niet (langer) tevreden was. In de klachten die de cliënt een paar maanden later had, meldde zij dat medewerkers van de zorgaanbieder geweld tegen haar hadden gepleegd en dat zij haar hadden gediscrimineerd. De daarop betrekking

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.03 Uitspraak

Zorgaanbieder biedt dagbesteding en begeleid wonen aan (jong)volwassenen met een beperking. Verzoeker woont daar jarenlang. Omdat verzoeker zelfstandig wil gaan wonen, wil hij overstappen naar een andere zorgaanbieder die gespecialiseerde begeleiding kan bieden. Verzoeker wil wel in hetzelfde appartement blijven wonen. Zorgaanbieder is het daar niet mee eens. Volgens zorgaanbieder moet verzoeker zorg bij zorgaanbieder afnemen om in het appartement te kunnen blijven wonen. Dit blijkt echter geen voorwaarde in de huurovereenkomst. Zorg bij zorgaanbieder

Ga naar uitspraak en samenvatting
Back To Top