Skip to content

In het uitsprakenoverzicht vindt u eerdere uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. Deze uitspraken zijn zo weergegeven dat ze niet tot personen te herleiden zijn.

Alle uitspraken van de samenwerkende Geschilleninstanties vindt u hier.

23.02 uitspraak

Cliënte houdt pijnklachten over na een behandeling bij een chiropractor. Geen gebrekkige zorgverlening. Informed consent procedure is onzorgvuldig geweest. Geen grondslag voor schadevergoeding wegens ontbreken van causaal verband.

Ga naar uitspraak en samenvatting

22.06 uitspraak

Een zorgdossier moet alle relevante feiten samenhangend met behandeling en voortgang daarvan bevatten. Zorgaanbieder heeft hier onvoldoende invulling aan gegeven. Het niet voldoen daaraan komt voor risico zorgaanbieder. Een zorgaanbieder mag alleen een diagnose stellen indien deze hiervoor gekwalificeerd is. Ten aanzien van de klacht toonde de zorgaanbieder onvoldoende bereidheid om gesprek aan te gaan en tot oplossing te komen.

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.08 uitspraak

De gezondheid van een bewoner van een kleinschalige leefgemeenschap gaat achteruit. De zorgaanbieder heeft niet voldoende in de veranderde zorgbehoefte van cliënt voorzien en heeft zich niet voldoende ingespannen om voor aanvullende (thuis)zorg zorg te dragen. Coronamaatregelen werden op punten onvoldoende nageleefd. De zorgaanbieder heeft daarmee de zorgplicht geschonden. Verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Ga naar uitspraak en samenvatting

22.01 Uitspraak

De zorg bij zorgaanbieder sloot onvoldoende aan bij de zorgvraag van verzoeker.  Verweerders schoten tekort in de zorg wat betreft het opstellen van het zorgplan, het begeleiden op doelen, zijn behoefte omtrent middelengebruik en zij hadden onvoldoende oog voor zijn emoties.

Ga naar uitspraak en samenvatting

21.09 Uitspraak

Verweerster heeft de dagbesteding van verzoekster ten onrechte en op onzorgvuldige wijze beëindigd. Verweerster was onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden en de manier waarop dit moest gebeuren en heeft zich laten leiden door emoties.

Ga naar uitspraak en samenvatting
Back To Top