skip to Main Content

De uitspraken van geschillen beslecht door de geschillencommissie KPZ

Uitspraken van de geschillen die aan de geschillencommissie KPZ zijn voorgelegd, worden op zodanige wijze gepubliceerd dat ze niet tot personen te herleiden zijn.

Alle uitspraken worden op de gezamenlijk site van de erkende geschilleninstanties gepubliceerd.

Het ministerie VWS heeft in de beschikking aan de erkende geschilleninstanties 2 harde eisen kenbaar gemaakt. Eén hiervan is het op 1 site publiceren van alle uitspraken gedaan door alle Wkkgz erkende geschilleninstanties. Zodra de URL van deze locatie bekend is, zullen we deze kenbaar maken.

Gepubliceerde geschillen van geschillencommissie KPZ

19.01 Einduitspraak

Verweerster is een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid. Verzoeker heeft een tijd in een woning van verweerster gewoond.

Bekijk uitspraak »

Geschil 18.04

Eigenaars zorgaanbieder traden buiten bevoegdheden die zij formeel hadden, waardoor mentor onvoldoende de gelegenheid is gegeven tot beslissingen in de zorg van cliënt.

Bekijk uitspraak »
Back To Top