Skip to content

22.01 Uitspraak

Kern

De zorg bij zorgaanbieder sloot onvoldoende aan bij de zorgvraag van verzoeker.  Verweerders schoten tekort in de zorg wat betreft het opstellen van het zorgplan, het begeleiden op doelen, zijn behoefte omtrent middelengebruik en zij hadden onvoldoende oog voor zijn emoties.

Samenvatting

De cliënt heeft een half jaar bij de zorgaanbieder gewoond. De zorgaanbieder is een kleinschalige zorgorganisatie met meerdere locaties voor ambulant wonen en ambulante zorg voor volwassenen met een verstandelijke of psychische beperking. De verweerders zijn directeur van de zorgaanbieder en teamcoördinator van het team dat de cliënt begeleidde.
De cliënt is van mening dat de verweerders hem niet juist hebben geïnformeerd: zij vertelden de cliënt tijdens de intakegesprekken dat drugs- en alcoholgebruik verboden was, maar volgens de cliënt werden er in de woonlocatie wel drugs en alcohol gebruikt Ook vindt de cliënt dat  de begeleiding onvoldoende was. De commissie is van oordeel dat de geschilonderdelen gedeeltelijk gegrond zijn. De commissie is in het algemeen van mening dat de zorg bij de zorgaanbieder niet voldoende aansloot bij de zorgvraag van de cliënt.

De commissie is van oordeel dat de verweerders geen goede zorg aan de cliënt verleend hebben, die afgestemd was op zijn verwachtingen over het gebruik van drugs en alcohol. De verweerders hebben aan het begin van de zorg verkeerde verwachtingen gewekt bij de cliënt over het gebruik van drugs en alcohol bij de zorgaanbieder. Bovendien hebben de verweerders onderschat dat het voor de cliënt belangrijk was om op een woonlocatie te wonen waar geen drugs en alcohol gebruikt worden en zij hebben hem daarin niet voldoende begeleid. De commissie vindt dat de cliënt niet heeft bewezen dat er gebruikt werd in of bij de woonlocatie.

De commissie is van verder van oordeel dat de verweerders tekort geschoten zijn in het opstellen van het zorgplan en het begeleiden op doelen. Ook had de begeleiding niet voldoende oog voor de emoties van de cliënt. De commissie vindt het ongegrond dat de cliënt wisselende begeleiders had, die onregelmatig, te kort of helemaal niet kwamen en dat de begeleiding wilde dat de cliënt zijn werk zou opzeggen. Ook vindt de commissie het niet bewezen dat de zorgaanbieder voor meer begeleiding vergoeding van de gemeente ontving dan daadwerkelijk werd gegeven.

De cliënt is van mening dat hij schade heeft geleden doordat zijn psychische conditie achteruit is gegaan tijdens de zorg bij de zorgaanbieder. Hij heeft de commissie gevraagd om de zorgaanbieder te veroordelen een schadevergoeding te betalen. De commissie vindt dat er geen directe relatie is tussen wat de verweerders te verwijten valt en de schade die de cliënt zegt te hebben geleden. De commissie vindt dan ook niet dat er een schadevergoeding moet worden gegeven en wijst dit verzoek af.

Leerpunten zorgaanbieder

Middelengebruik
De huisregels van zorgaanbieder en de informatie op de website doen een ander beleid omtrent middelengebruik voorkomen dan waar in de praktijk sprake van is. Om onduidelijkheid tegen te gaan moet dit worden aangepast.

Intakebeleid
Verweerders zijn onvoldoende kritisch geweest in hun beoordeling of de zorgvraag van verzoeker aansloot bij de zorg die zorgaanbieder kon bieden. Het intakebeleid van zorgaanbieder moet worden geëvalueerd en verbeterd. Het stellen van de voorwaarde dat een cliënt in GGZ-behandeling dient te zijn, sluit daarbij aan. Zorgaanbieder dient daarnaast zoveel mogelijk informatie in te winnen over het voortraject van een cliënt.

Ondertekenen zorgplan
Voor aanvang van de begeleiding dient een concreet geformuleerd zorgplan opgesteld te worden, dat door cliënt en zorgaanbieder ondertekend wordt. Op deze manier wordt onduidelijkheid gedurende de zorg voorkomen.

Begeleiding en rapporteren op doelen
Begeleiders dienen cliënten gestructureerd en doelgericht te begeleiden en dit zorgvuldig en volledig weer te geven in de rapportage, gericht op de doelen uit het zorgplan. Een goede rapportage draagt bij aan de borging van de kwaliteit van de ondersteuning.

Back To Top