Skip to content

21.07 Uitspraak

Kern

De zorgaanbieder heeft onvoldoende begeleiding geboden aan de verzoeker door belangrijke onderdelen van de begeleiding aan een vrijwilliger over te laten. Dit heeft geen negatieve invloed voor de verzoeker gehad op de procedures bij het UWV en de Raad.

Samenvatting

De verzoeker ontving van de zorgaanbieder ambulante begeleiding. De zorgaanbieder werkt als zelfstandige en biedt gespecialiseerde begeleiding en is op de hoogte van de Marokkaanse cultuur van de verzoeker. De verzoeker en de zorgaanbieder zijn bekenden van elkaar.
De verzoeker is van mening dat de zorgaanbieder de begeleiding vaak heeft overgedragen aan een vrijwilliger. Hierdoor is het niet gelukt de begeleidingsdoelen (ondersteuning krijgen bij het UWV om de WIA-uitkering te behouden en bij de Raad om het gezag over zijn kinderen te behouden) te behalen. Doordat de WIA-uitkering van verzoeker is beëindigd is volgens verzoeker sprake van verlies van inkomen. Ook is hij van mening dat hij emotionele schade lijdt omdat hij uit het ouderlijk gezag is ontheven.

De commissie vindt het gegrond dat de zorgaanbieder belangrijke onderdelen van de begeleiding overliet aan de vrijwilliger. De vrijwilliger maakte geen deel uit van de organisatie van de zorgaanbieder en het was niet afgesproken door de partijen dat de vrijwilliger zou helpen bij de begeleiding. De zorgaanbieder heeft ook onvoldoende duidelijkheid over de hoedanigheid en de rol van de vrijwilliger gegeven aan de verzoeker en zij heeft niet voldoende grenzen gesteld aan het optreden van de vrijwilliger.
De commissie vindt het ongegrond dat de begeleidingsdoelen om ondersteuning te krijgen in de procedures bij het UWV om de WIA-uitkering te behouden en bij de Raad om het gezag over zijn kinderen te behouden, hierdoor niet zijn behaald. Verzoeker heeft onvoldoende aangetoond dat het handelen van de zorgaanbieder en de vrijwilliger een negatieve invloed hebben gehad op deze procedures. De commissie ziet dan ook geen reden om een schadevergoeding vast te stellen.

Leerpunten zorgaanbieder

Documentatie zorgdossier
Het zorgdossier bevatte onvoldoende rapportages en een deel van de rapportages was onjuist gedateerd. Het is van belang dat een begeleiding zorgvuldig en volledig wordt gerapporteerd.

Bekenden
Betrokkenheid en privéverhoudingen hebben de professionele houding van zorgaanbieder beïnvloed. Zij vond het hierdoor lastiger om haar grenzen aan te geven. Zorgaanbieder wil dan ook geen bekenden meer in behandeling nemen.

Vrijwilligers
In het werken met vrijwilligers is het voor zorgaanbieder van belang om de rol en deskundigheid van een vrijwilliger af te bakenen en dit toe te lichten aan zowel cliënten als vrijwilligers. Zorgaanbieder dient hierin de regie te behouden.

Back To Top