Skip to content

21.05 Uitspraak

Kern

De cliënt is in juli 2020 geopereerd aan haar buik. Het ziekenhuis heeft de zorgaanbieder gevraagd om de (na)zorg en verpleging bij de cliënt thuis te verzorgen. Na ongeveer een maand heeft de cliënt de zorg stopgezet, omdat zij niet (langer) tevreden was.

In de klachten die de cliënt een paar maanden later had, meldde zij dat medewerkers van de zorgaanbieder geweld tegen haar hadden gepleegd en dat zij haar hadden gediscrimineerd. De daarop betrekking hebbende geschilonderdelen zijn als onvoldoende aannemelijk ongegrond verklaard.

Ook vindt de cliënt dat er slechte zorg is verleend, dat er zonder haar toestemming foto’s zijn gemaakt en verspreid en dat medewerkers van de zorgaanbieder haar sleutels hebben kwijtgemaakt en het slot hebben geforceerd.

De kosten voor een nieuw slot en nieuwe sleutels moeten worden betaald door de zorgaanbieder. Verder is het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Samenvatting

De cliënt is in juli 2020 geopereerd aan haar buik. Het ziekenhuis heeft de zorgaanbieder gevraagd om de (na)zorg en verpleging bij de cliënt thuis te verzorgen. Na ongeveer een maand heeft de cliënt de zorg stopgezet, omdat zij niet (langer) tevreden was.

Een paar maanden later meldt de cliënt dat medewerkers van de zorgaanbieder twee keer geweld tegen haar hadden gepleegd en dat zij haar hadden gediscrimineerd. Ook vindt de cliënt dat de zorgaanbieder slechte zorg heeft geleverd, dat een medewerker zonder haar toestemming foto’s van haar heeft gemaakt en verspreid en dat medewerkers van de zorgaanbieder haar sleutels hebben kwijt gemaakt en het slot kapot hebben geforceerd.

De commissie is van mening dat de cliënt moet bewijzen wat er gebeurd is rondom het plegen van geweld en de discriminatie. Als de cliënt dat niet kan, moet de commissie dat  dat deel van het geschil ongegrond verklaren. Dat is in dit geval gebeurd. De cliënt heeft niet bewezen dat het geweld heeft plaatsgevonden of dat zij gediscrimineerd is.

De cliënt geeft aan dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het maken en verspreiden van foto’s van haar wond. De commissie vat dit op als een beroep op de privacyregels in de AVG. Hierover mag de commissie geen uitspraak doen.

De cliënt is van mening dat de zorgaanbieder zorg heeft verleend zonder dat er een zorgovereenkomst was. De commissie stelt vast dat de zorgaanbieder de zorgovereenkomst en het zorgplan niet aan het begin van de zorg met de cliënt heeft besproken en dat de cliënt deze niet heeft ondertekend. Dat is pas gebeurd nadat de cliënt de zorg had stopgezet. Dat is (veel) te laat. De commissie is van oordeel dat dit deel van het geschil gegrond is.

De cliënt vindt dat de medewerkers van de zorgaanbieder niet op de tijden kwamen die zij hadden afgesproken en soms kwamen zij helemaal niet opdagen. De commissie is van oordeel dat een cliënt niet van een zorgaanbieder mag verwachten dat de zorg elke dag op hetzelfde tijdstip of het tijdstip dat de cliënt wil wordt verleend, maar dat de cliënt zich ook een beetje moet aanpassen Dit geldt ook voor het toedienen van medicijnen als die niet op een vast moment gegeven hoeven te worden. De commissie is van oordeel dat dat deel van het geschil ongegrond is.

De zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat de dagrapportages en/of de aftekenlijsten goed worden bijgehouden en compleet zijn. De commissie ziet dat in de dagrapportages en op de aftekenlijst een aantal keren geen notitie is gemaakt van een bezoek. De commissie is dan ook van oordeel dat de zorgaanbieder niet elke dag twee keer per dag zorg heeft verleend. Dat deel van het geschil is gegrond.

Het geschilonderdeel met betrekking tot de afgebroken voordeursleutel, de vervanging van de sloten en de niet geretourneerde portieksleutel is niet door de zorgaanbieder betwist en acht de commissie gegrond. De kosten voor een nieuw slot en nieuwe sleutels moeten daarom worden betaald door de zorgaanbieder.

Andere schadevergoeding wijst de commissie af.

Leerpunten zorgaanbieder

Leerpunt 1 (m.b.t. zorgovereenkomst en overige zorgdocumenten)
De zorgovereenkomst en het zorgplan dienen voorafgaand aan de start van de zorg – of in ieder geval kort daarna – met cliënt te worden besproken en door beide partijen te worden ondertekend.

Leerpunt 2 (m.b.t. dagrapportages en aftekenlijsten)
Het is van belang dat in de dagrapportages en/of op de aftekenlijsten ieder bezoek van de zorgverlener wordt genoteerd. Als een bezoek geen doorgang heeft gevonden, dan dient de reden daarvan te worden vermeld.

Back To Top