Skip to content

21.01 Uitspraak

Kern

Verzoeker was gedurende ruim twee jaar in behandeling bij zorgaanbieder wegens (onder meer) depressie. Als verzoeker in verband met een UWV-keuring zijn dossier opvraagt bij zorgaanbieder, komt hij erachter dat het behandelplan en het zorgdossier onvolledig en onzorgvuldig zijn. Verzoeker is ook niet tevreden over zijn behandeling en de geboekte resultaten.

Het behandelplan is niet tijdig en in overleg met cliënt vastgesteld, geëvalueerd en waar nodig aangepast, maar het staat niet vast dat verzoeker meer vooruitgang in de behandeling zou hebben geboekt als dit wel gebeurd was. Het verzoekt tot materiële en immateriële schade wordt afgewezen.

Samenvatting

De verzoeker was ongeveer twee jaar in behandeling bij de zorgaanbieder voor een depressie en andere klachten. Als de verzoeker voor een keuring bij het UWV zijn dossier opvraagt bij de zorgaanbieder, komt hij erachter dat het behandelplan en het zorgdossier onvolledig en onzorgvuldig zijn. De verzoeker is ook niet tevreden over zijn behandeling en de resultaten die behaald zijn.

De zorgaanbieder moet ervoor zorgen om op tijd en samen met de cliënt de behandeldoelen en het behandelplan vast te stellen. In het voorlopige behandelplan dat de zorgaanbieder heeft gemaakt, stonden geen behandeldoelen en het is niet met de verzoeker besproken. Een wijziging in de situatie van een cliënt kan een reden zijn om de behandeldoelen en het behandelplan na een evaluatie en samen met de cliënt te wijzigen, maar het kan geen reden zijn om de behandeldoelen en het behandelplan helemaal niet vast te stellen.

De evaluaties hebben niet, zoals in de huisregels staat, ieder half jaar plaatsgevonden. Als er al geëvalueerd is, dan is dat inhoudelijk niet goed gebeurd. Er zijn geen behandeldoelen vastgesteld op basis waarvan de voortgang van de behandeling beoordeeld zou kunnen worden.

De commissie is van mening dat het onzorgvuldig is van de zorgaanbieder dat opmerkingen die een grote invloed op cliënten zouden kunnen hebben – zoals opmerkingen over een verhoogd risico op suïcide – per ongeluk in het behandelplan terechtkomen.

Het is niet zeker dat de verzoeker meer  zou zijn gegaan als er duidelijke behandeldoelen waren opgesteld die met verzoeker waren besproken en geëvalueerd. De verzoeker heeft niet aangegeven dat er andere zaken in de behandeling niet goed zijn gegaan en dat is ook niet gebleken.

De commissie is van mening dat het verzoek om materiële en immateriële te vergoeden niet toegewezen kan worden omdat er niet voldoende oorzakelijk verband is tussen de schade en het handelen van de zorgaanbieder. Dat het behandelplan en het zorgdossier onvolledig en onzorgvuldig zijn, is bovendien niet zo ernstig dat het redelijk zou zijn om daarvoor immateriële schadevergoeding toe te kennen.

Leerpunten zorgaanbieder

M.b.t. zorgdossier en zorgverlening

  • Binnen gerede tijd na de start van de behandeling het behandelplan en de behandeldoelen in overleg met cliënt vaststellen en aan de hand daarvan de voortgang van de begeleiding in overleg met cliënt regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen.

M.b.t. zorgdossier

  • Invullen van het behandelplan zodanig inrichten, dat fouten door het toepassen van bouwstenen zoveel mogelijk worden voorkomen.

M.b.t. klachtenregeling

  • Zorg dragen voor gemakkelijk toegankelijke informatie over (de mogelijkheden van) de toepasselijke klachtenregeling.
Back To Top