skip to Main Content

20.03 Uitspraak

Juridische samenvatting

Geschilonderdeel 1 betreft een bestuurlijk en organisatorisch geschil over het ontslag van verzoeker als bestuurder van de Stichting en heeft dus geen (rechtstreekse) betrekking op de zorgverlening. De commissie is niet bevoegd.

De klachten zijn niet ingediend binnen vijf jaar volgend op de betreffende gedraging van de zorgaanbieder. Verzoeker is niet ontvankelijk op grond van artikel 11 lid 1 sub e Geschillenreglement.

Daarnaast heeft verzoeker geen redelijk belang bij een uitspraak van de commissie, omdat de betreffende gedragingen van de zorgaanbieder niet (meer) aan de orde zijn. De toegangsontzegging is ingetrokken (geschilonderdeel 2). Aan het dreigement dat de dochter uit de woonvorm zou worden gezet is geen uitvoering gegeven en dat speelt ook niet meer (geschilonderdeel 3). Om die reden is verzoeker niet ontvankelijk op grond van artikel 11 lid 1 sub g Geschillenreglement.

Lekensamenvatting

Het eerste geschilonderdeel betreft een bestuurlijk en organisatorisch geschil en heeft geen (rechtstreekse) betrekking op de zorgverlening. De commissie is niet bevoegd.
Verzoeker is niet ontvankelijk in de overige geschilonderdelen. De klachten zijn niet ingediend binnen vijf jaar volgend op de betreffende gedragingen van de zorgaanbieder. Daarnaast heeft verzoeker geen redelijk belang bij een uitspraak van de commissie, omdat de betreffende gedragingen van de zorgaanbieder niet (meer) aan de orde zijn.

Back To Top