Skip to content

20.03 Uitspraak

Kern

Geschil met en over ouderinitiatief voor woonvorm voor kinderen met verstandelijke beperking. Commissie is niet bevoegd ten aanzien van het eerste geschilonderdeel: geen geschil dat betrekking heeft op de zorgverlening. Verzoeker is niet ontvankelijk in de andere twee geschilonderdelen: klacht is niet tijdig ingediend en verzoeker heeft geen belang bij een uitspraak.

Samenvatting

Geschil met en over ouderinitiatief voor woonvorm voor kinderen met verstandelijke beperking.

Het eerste geschilonderdeel gaat over een bestuurlijk en organisatorisch geschil en heeft geen (rechtstreekse) betrekking op de zorgverlening. De commissie is niet bevoegd.

Verzoeker is niet ontvankelijk in de andere twee geschilonderdelen. De klachten zijn niet ingediend binnen vijf jaar volgend op de betreffende gedragingen van de zorgaanbieder. Daarnaast heeft verzoeker geen redelijk belang bij een uitspraak van de commissie, omdat de betreffende gedragingen van de zorgaanbieder niet meer spelen.

Back To Top