Skip to content

19.03 Uitspraak

Kern

Zorgaanbieder is een zelfstandig behandelcentrum voor onder meer gynaecologie. Verweerder was hier werkzaam als fertiliteitsarts. Verzoekster heeft zich tot de arts gewend voor advies omtrent een kinderwens. Door arts gewekte verwachting aangaande betaling zorgkosten doet niet af aan eigen verantwoordelijkheid patiënt. Klachtenregeling zorgaanbieder onduidelijk; commissie deels niet bevoegd. Overige ongegrond.

Samenvatting

Zorgaanbieder is een zelfstandig behandelcentrum voor onder meer gynaecologie. Verweerster is ombudsvrouw bij zorgaanbieder en verweerder was hier als fertiliteitsarts werkzaam. Verzoekster heeft verweerder advies gevraagd omdat zij een kinderwens had. Zij heeft bij aanvang van de behandeling duidelijk aangegeven dat het vanwege haar persoonlijke financiële situatie nodig was dat de zorgkosten zo laag mogelijk zouden blijven.
Door de betrokken houding van de arts en de warmte die zij ervaarde bij de zorgaanbieder heeft de patiënt gedacht dat het betalen van de zorgkosten die werden gemaakt bespreekbaar zou zijn. Toen zij de nota van de kosten ontving, heeft de patiënt een aantal keren contact gezocht met de zorgaanbieder over de hoogte van de nota, waarna zij een klachtenprocedure is gestart. In deze klachtenprocedure voelde zij zich onheus bejegend door de ombudsvrouw.

De klachten- en geschillenregeling van zorgaanbieder is onduidelijk en verwijst patiënten door naar verschillende geschilleninstanties. De ombudsvrouw heeft deze regeling goed doorlopen en er mocht niet meer van haar verwacht worden dan ze heeft gedaan. De geschillencommissie heeft het geschil in behandeling genomen, maar was niet bevoegd voor de geschilonderdelen die over de ombudsvrouw gaan.
Het geschilonderdeel dat overblijft, gaat over het geven van onjuiste informatie door de arts over de zorgkosten. De commissie concludeert dat de arts in woorden geen onjuiste informatie heeft gegeven. Ook als de patiënt door de vriendelijkheid en betrokkenheid van de arts de verwachting kreeg dat de betaling van zorgkosten bespreekbaar was, had de patiënt nog steeds een eigen verantwoordelijkheid. Zij had zelf informatie moeten zoeken over de hoogte van de kosten van de behandeling, hoeveel van deze kosten door haar zorgverzekering werd vergoed en of zij de kosten zelf zou kunnen betalen als de kosten (gedeeltelijk) niet vergoed werden. De commissie oordeelt dan ook dat het geschilonderdeel ongegrond is.

Leerpunten zorgaanbieder

  • Conform professionele afstand een voldoende zakelijke houding tonen aan patiënten en een betrokken houding zodanig uitdragen dat dit geen onjuiste verwachtingen kan creëren bij patiënten.
  • Indien een zelfstandig zorgverlener zich verbindt aan een zorgaanbieder rust op hem de verplichting zich ervan te vergewissen dat de zorgaanbieder een heldere klachtenregeling heeft en dat het voor cliënten duidelijk is waar zij met een klacht terecht kunnen.
Back To Top