skip to Main Content

19.03 Uitspraak

Er is nog geen juridische samenvatting van het geschil bekend.

Lekensamenvatting geschil 19.03

Zorgaanbieder is een zelfstandig behandelcentrum voor onder meer gynaecologie. Verweerster is ombudsvrouw bij zorgaanbieder en verweerder was hier als fertiliteitsarts werkzaam. Verzoekster heeft verweerder advies gevraagd omdat zij een kinderwens had. Zij heeft bij aanvang van de behandeling duidelijk aangegeven dat het vanwege haar persoonlijke financiële situatie nodig was dat de zorgkosten zo laag mogelijk zouden blijven.
Door de betrokken houding van verweerder en de warmte die zij ervaarde bij zorgaanbieder heeft verzoekster gedacht dat het betalen van de zorgkosten die werden gemaakt bespreekbaar zou zijn. Toen zij de nota van de kosten ontving, heeft verzoekster een aantal keren contact gezocht met de zorgaanbieder over de hoogte van de nota, waarna zij een klachtenprocedure is gestart. In deze klachtenprocedure voelde zij zich onheus bejegend door verweerster.

De klachten- en geschillenregeling van zorgaanbieder is onduidelijk en verwijst patiënten door naar verschillende geschilleninstanties. Verweerster heeft deze regeling goed doorlopen en er mocht niet meer van haar verwacht worden dan ze heeft gedaan. De geschillencommissie heeft het geschil daarom in behandeling genomen. De commissie was echter niet bevoegd voor de geschilonderdelen die over verweerster gaan.
Het geschilonderdeel dat overblijft, gaat over het geven van onjuiste informatie door verweerder over de zorgkosten. De commissie concludeert dat verweerder in woorden geen onjuiste informatie heeft gegeven. Ook als verzoekster door de vriendelijkheid en betrokkenheid van verweerder de verwachting kreeg dat de betaling van zorgkosten bespreekbaar was, had verzoekster nog steeds een eigen verantwoordelijkheid. Zij had zelf informatie moeten zoeken over de hoogte van de kosten van de behandeling, hoeveel van deze kosten door haar zorgverzekering werd vergoed en of zij de kosten zelf zou kunnen betalen als de kosten (gedeeltelijk) niet vergoed werden. De commissie oordeelt dan ook dat het geschilonderdeel ongegrond is.

Back To Top