skip to Main Content

19.01 Einduitspraak

Verweerster is een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid. Verzoeker heeft een tijd in een woning van verweerster gewoond. Verzoeker vindt dat de begeleiding, de communicatie en de beëindiging van de zorg door verweerster niet goed zijn geweest. Deze geschilonderdelen heeft de commissie gegrond verklaard.

Verweerster kon verzoeker niet de begeleiding en zorg bieden die verzoeker nodig had. Verweerster had dit eerder moeten onderkennen en zij had de zorgplicht om passende maatregelen te treffen.

De communicatie van verweerster over de organisatie en de inhoud van de zorg is niet goed geweest. Verweerster heeft zich niet gehouden aan daarover gemaakte afspraken. Verweerster heeft verzoeker onvoldoende begeleiding gegeven in het omgaan met financiën. Verweerster heeft de zorg beëindigd zonder verzoeker voldoende tijd te geven om een nieuwe zorgaanbieder te vinden.
Het is niet mogelijk vast te stellen dat de verslechterde situatie en depressie bij verzoeker het gevolg zijn van gebrekkige zorg van verweerster. Dit geschilonderdeel is daarom ongegrond.

Samenvatting geschil

Verweerster heeft niet tijdig onderkend dat zij verzoeker niet de vereiste begeleiding kon
bieden en heeft ter zake geen passende maatregelen getroffen. Gebrekkige communicatie.
Geen redelijke termijn gegund bij beëindiging zorg.

Back To Top