Skip to content

18.03 Tussenuitspraak

Kern

Verzoeker heeft geen klacht ingediend bij zorgaanbieder, maar is toch ontvankelijk in het geschil op grond van artikel 21 lid 1 sub c Wkkgz.

Samenvatting

Samenvatting tussenuitspraak geschil 18.03

De commissie kan een geschil pas in behandeling nemen als de cliënt zijn klacht eerst heeft voorgelegd aan de zorgaanbieder. Op deze hoofdregel zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Een dergelijke uitzondering doet zich in dit geval voor. Er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk tussen de cliënt en de zorgaanbieder. De cliënt moet zich dan met zijn klacht rechtstreeks tot de geschillencommissie kunnen wenden.

Back To Top