Skip to content

18.03 Einduitspraak

Kern

Verweerster geeft individuele begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij had de volwassen zoon van verzoeker (vader) in begeleiding en nam vervolgens ook vader in begeleiding. Geen zorgvuldige belangenafweging en procesbewaking door verweerster.

Samenvatting

Verweerster geeft individuele begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij had de volwassen zoon van verzoeker (vader) in begeleiding. Vervolgens nam zij ook vader in begeleiding. Vader geeft aan dat verweerster de informatie die hij tijdens zijn begeleiding aan haar heeft gegeven, heeft gebruikt in de begeleiding van zoon. Daarom is volgens vader sprake van een vertrouwensbreuk en belangenverstrengeling. De commissie verklaart het geschil gedeeltelijk gegrond.

Verweerster heeft niet zorgvuldig afgewogen of zij vader en zoon tegelijk kon behandelen. Toen zij besloot vader en zoon gelijktijdig te behandelen, had zij er aandacht voor moeten blijven hebben of de begeleiding van vader en zoon (nog steeds) verenigbaar met elkaar waren. Verweerster heeft hier onvoldoende op gelet. Daarnaast heeft verweerster het zorgdossier niet goed bijgehouden.

De commissie wijst de vorderingen tot schadevergoeding van vader af. De schade en/of het causaal verband tussen de schade en de verwijtbare gedragingen van verweerster zijn niet voldoende aangetoond.

Leerpunten zorgaanbieder

  • Vooraf vaststellen van objectieve maatstaven voor toeleiding van een cliënt naar een begeleider.
  • Bijhouden van volledige zorgdossiers, inclusief rapportages van intake-, begeleidings- en evaluatiegesprekken.
  • (De voortgang van) de begeleiding tijdig en regelmatig toetsen en evalueren.
Back To Top