Procedure geschil indienen

Wanneer kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie KPZ? Als uw zorgaanbieder uw klacht niet naar tevredenheid of niet binnen 6 of 10 weken heeft opgelost; Als uw zorgaanbieder niet heeft voldaan aan de klachtenregeling zoals verplicht is volgens de Wkkgz; Als er omstandigheden zijn waardoor u uw klacht niet bij uw zorgaanbieder kunt … Meer lezen over Procedure geschil indienen