Skip to content

Stichting Geschilleninstantie KPZ is opgericht voor het beoordelen van geschillen van cliënten met kleinschalige zorgvoorzieningen en zzp’ers in de zorg die de klachtenregeling hebben ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ is op 12 december 2016 erkend als geschillencommissie door het CIBG (de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS), zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De Stichting Geschilleninstantie KPZ bestaat uit een stichtingsbestuur en een onafhankelijke geschillencommissie. Het bestuur is niet betrokken bij de beoordeling van geschillen. De taak van de geschillencommissie is de voorgelegde geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te beoordelen.

De Geschillencommissie KPZ:

  • voldoet aan de wettelijke vereisten zoals beschreven in de Wkkgz;
  • is erkend door het CIBG in opdracht van het ministerie van VWS;
  • voldoet aan het Programma van Eisen Inrichting Wkkgz-Geschilleninstanties, opgesteld door organisaties van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consument-, cliënten- en patiëntenorganisaties;
  • is aantoonbaar deskundig: de commissieleden beschikken over kennis en ervaring op het gebied van medisch aansprakelijkheidsrecht en geschillenbeslechting.

De Geschillencommissie KPZ beslecht alleen geschillen van cliënten met zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

De Geschillencommissie KPZ heeft tot doel om recht te doen aan alle betrokken partijen. De leden van de commissie zijn bevoegd en bekwaam om als commissie een bindende uitspraak te doen over geschillen met betrekking tot zorg en zorggerelateerde schade. Op die manier kan de Geschillencommissie KPZ bijdragen aan een relatief snelle en laagdrempelige oplossing van het geschil.

Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ

Geschilleninstantie KPZ is erkend door het Ministerie VWS

Geschilleninstantie KPZ is goedgekeurd door VvAA

Jaarverslagen

 

 

Back To Top