Skip to content

Procedure

Het verloop van de procedure kunt u lezen op de pagina procedure.

Als u uw geschil indient, moet u direct 90 euro griffiegeld betalen. Dit kan op rekeningnummer NL08INGB0004920880 t.n.v. Geschillencommissie KPZ o.v.v. “Griffiegeld”.

Als u dit niet kunt betalen, kunt u de geschillencommissie hierover een e-mail sturen link, waarin u duidelijk uitlegt waarom u dat niet kunt. De ambtelijk secretaris neemt dan contact met u op.

Digitaal of schriftelijk

U kunt een geschil schriftelijk of digitaal indienen. Klik hieronder op de knop om op de gewenste manier een geschil in te dienen.

Back To Top