Skip to content

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Cliënten zijn niet altijd tevreden over de zorg.  Ze willen graag gehoord worden en voorkomen dat anderen eenzelfde negatieve ervaring opdoen in de zorg.

Door meer openheid over de klachten te creëren, het eenvoudiger te maken om een klacht in te dienen en de behandeltijd van een klacht te versnellen wil de overheid eraan bijdragen dat zorgverleners van klachten kunnen leren.

Wat regelt de Wkkgz?

  • Betere en snellere aanpak van klachten.
  • Sterkere positie voor cliënten door goede informatievoorziening. De cliënt heeft recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan.
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris: zorgaanbieders zijn verplicht hun cliënten de mogelijkheid te bieden om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris begeleidt de cliënt bij het zoeken naar een oplossing voor zijn klacht.
  • Onafhankelijke geschillencommissie: wanneer het probleem onvoldoende wordt opgelost dan kan de cliënt zijn klacht als geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kan, indien van toepassing, een schadevergoeding toekennen.
  • Veilig melden van incidenten: zorgaanbieders kunnen veilig incidenten melden. Zorgaanbieders moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt.
  • Uitbreiding van de meldplicht geweldsincidenten tegen zorgaanbieders: zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in een zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Verplichte klachtenregeling voor zorgaanbieders

Klachtenregelingen van zorgaanbieders moeten sinds 1 januari 2017 voldoen aan de Wkkgz. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschillencommissie.

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor:

  • alle zorgaanbieders: zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers;
  • aanbieders van alternatieve geneeswijzen;
  • aanbieders van cosmetische behandelingen (niet voor de behandelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten als zij alleen de huid reinigen en verzorgende crèmes of make-up aanbrengen en middelen gebruiken die de gezondheid niet schaden).

De Wkkgz geldt niet voor zorg die is verleend op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Een zorgaanbieder die onder de Wmo valt, kan wel voor toepassing van de regels van de Wkkgz kiezen en dient dat duidelijk aan te geven.

Download de Wkkgz

Back To Top