skip to Main Content

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Mensen zijn niet altijd tevreden over de zorg en over de manier waarop zorgaanbieders een klacht afhandelen. Zij willen dan gehoord worden en voorkomen dat anderen eenzelfde negatieve ervaring opdoen in de zorg.

Zorgverleners kunnen veel leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg.

Het doel van de Wkkgz is om meer openheid over klachten te creëren. Ook heeft de Wkkgz tot doel dat klachten op een laagdrempelige manier kunnen worden ingediend en behandeld.

De ingangsdatum van de Wkkgz

De Wkkgz is ingegaan op 1 januari 2016.

Klachtenregelingen van zorgaanbieders moesten per 1 januari 2017 voldoen aan de Wkkgz. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschillencommissie.

De Wkkgz regelt:

  • Een beter en snellere aanpak van klachten.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht hun cliënten de mogelijkheid te bieden om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende en onpartijdige rol. De klachtenfunctionaris ondersteunt en begeleidt de cliënt bij het zoeken naar een oplossing van zijn klacht.

Wanneer het probleem onvoldoende wordt opgelost dan kan de cliënt zijn klacht als een geschil voorleggen aan een laagdrempelige onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kan, indien van toepassing, een schadevergoeding toekennen.

  • Zorgaanbieders kunnen veilig incidenten melden. Zorgaanbieders moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt.
  • De cliënt krijgt een sterkere positie. De cliënt heeft recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed gegaan is.
  • Uitbreiding van de meldplicht voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in een zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.


De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders: zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers.

De Wkkgz geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen (uitgesloten zijn behandelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten als zij alleen de huid reinigen en verzorgende crèmes of make-up aanbrengen en middelen gebruiken die de gezondheid niet schaden).

Daarnaast geldt de Wkkgz ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

De Wkkgz geldt niet voor zorg verleend op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Als een zorgaanbieder onder de Wmo valt, kan hij wel voor toepassing van de klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz hebben gekozen.

Download De Wkkgz

Back To Top