skip to Main Content

Welkom bij Stichting Geschilleninstantie KPZ

De Geschillencommissie KPZ beslecht geschillen van de cliënten van zorgaanbieders die de klachtenregeling hebben ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg

Sinds 2017 is de Wkkgz van kracht. Deze wet verplicht iedere zorgaanbieder om een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten te bieden. Volgens deze klachtenregeling kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelen tussen de cliënt en zijn zorgaanbieder. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kan de cliënt de klacht als geschil voorleggen aan een onafhankelijke en door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschillencommissie.

Als de zorgaanbieder onder de Wkkgz valt en de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, kunnen cliënten een geschil indienen bij de Geschillencommissie KPZ.

Als de zorgaanbieder onder de Wmo valt, kan hij voor toepassing van de klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz hebben gekozen. Ook dan kunnen cliënten hun geschil indienen bij de Geschillencommissie KPZ. Of dit het geval is, kunt u nagaan op de website van de zorgaanbieder of u kunt hierover bij Klachtenportaal Zorg informeren.

Geschillencommissie KPZ

  • secretariaat@geschillencommissiekpz.nl
  • www.geschillencommissiekpz.nl
  • KvK 67265030
Back To Top